Etymology
Advertisement

zygomatic (adj.)

"pertaining to the zygoma," 1709, from Latin zygomaticus, from Greek zygoma (see zygoma).

updated on April 15, 2014

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near zygomatic

Zuni

Zurich

zwieback

Zwinglian

zydeco

zygoma

zygomatic

zygote

Zyklon

zymurgy

æ