Etymology
Advertisement

zag (v.)

1793, from zig-zag (q.v.).

updated on April 25, 2005

Advertisement
Advertisement