Etymology
Advertisement

yup

1906, variant of yes.

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near yup

yule

yuletide

yum

Yuma

yummy

yup

yuppie

yurt

YWCA

Z

za