Etymology
Advertisement

ilia

Latin plural of ilium (see ileum).

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near ilia

-ile

ileo-

ileum

ileus

ilex

ilia

iliac

Iliad

ilium

Ilium

ilk