Etymology
Advertisement

dufus (n.)

see doofus.

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near dufus

duet

duff

duffel

duffer

duffle

dufus

dug

Dugan

dugong

dugout

duke