Advertisement

annalize (v.)

"record in annals" (rare), 1610s, from annals + -ize. Related: Annalized; annalizing.

Others are reading

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near annalize

anlage

Ann

Anna

annal

annalist

annalize

annals

Annam

Anne

anneal

annelid