Etymology

Online Etymologisch Woordenboek

Dit is een kaart van de loopgraven van het moderne Engels. Etymologieën zijn geen definities; het zijn verklaringen van wat onze woorden betekenden en hoe ze 600 of 2000 jaar geleden klonken.


De data naast een woord geven het vroegste jaar aan waarvoor er een geschreven verslag van dat woord bestaat (in het Engels, tenzij anders aangegeven). Dit moet bij benadering worden aangenomen, vooral vóór ongeveer 1700, aangezien een woord honderden jaren in conversaties kan zijn gebruikt voordat het opduikt in een manuscript dat het geluk heeft gehad de eeuwen te overleven.


De basisbronnen van dit werk zijn Weekley's "An Etymological Dictionary of Modern English," Klein's "A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language," "Oxford English Dictionary" (tweede editie), "Barnhart Dictionary of Etymology," Holthausen's "Etymologisches Wörterbuch der Englischen Sprache," en Kipfer en Chapman's "Dictionary of American Slang." Een volledige lijst van gedrukte bronnen die in deze compilatie zijn gebruikt, is hier te vinden.


Sinds het verschijnen van dit woordenboek heeft het geprofiteerd van de suggesties van tientallen mensen uit de hele wereld die ik nooit ontmoet heb. Enorme dank en waardering voor jullie allemaal.